ผลิตและจำหน่าย

เราให้การบริการ ผลิต ออกแบบ และจำหน่าย ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ และอาคารทั่วไป สินค้าทุกรุ่นถูกต้องตามมาตรฐานทั้งอาคารพักอาศัย ได้แก่ มิเตอร์ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ตู้คอนซูเมอร์ มิเตอร์ไฟ รางวายเวย์ และเบรกเกอร์-ทุกรุ่น ทุกแบบสำหรับใช้ภายใน และภายนอกอาคาร อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชยกรรม รวมถึงอาคารโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิเช่น ปักเสาพาดสาย ติดตั้งตู้ MDB ตู้โหลดเซ็นเตอร์ คอนซูมเมอร์ยูนิท ตรวจสอบระบบ ทดสอบระบบ ก่อนำส่งถึงมือลูกค้า บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรและช่างไฟฟ้าที่มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะที่มีความพร้อมในการดำเนินงานได้ทันที จุดมุ่งหมายของบริษัทคือ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดทั้งในขณะดำเนินงานและแก่ผู้ใช้โดยยึดถือกฏของการไฟฟ้า ทั้งของการไฟ้ฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฏอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัดผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้คอนโทรลไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ดูแลงานโดยทีมนักบริหาร วิศวกร ทีมขาย และฝ่ายออกแบบมืออาชีพ โดยได้การรับรองตามมาตรฐาน.”